Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is

Eetsalon Marktzicht in Beusichem
Markt 9
4112 JR Beusichem

Privacy- en cookiepolicy

1. Eetsalon Marktzicht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Eetsalon Marktzicht gebruikt de door u zelf verstrekte persoonsgegevens functioneel omdat u gebruik maakt van onze diensten en wij u zo goed en zo persoonlijk mogelijk van dienst willen zijn om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

2. Eetsalon Marktzicht zal de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken conform de door u verstrekte toestemming. Bovendien worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk om haar doelen, waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Doeleinden

3. Eetsalon Marktzicht gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

a) Indien u bij Eetsalon Marktzicht een bestelling plaatst, hebben we uw voor- en achternaam, e-mailadres, afleveradres, betaalgegevens en IP-adres nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen houden.

b) Om het winkelen bij Eetsalon Marktzicht zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en bezoek aan de website op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren, analyseren en verbeteren, en u persoonlijke aanbiedingen doen.

c) Eetsalon Marktzicht kan uw e-mailadres daarnaast gebruiken om u door middel van onze nieuwsbrief te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, dan kunt u zich uitschrijven via de link die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

d) Indien u bij Eetsalon Marktzicht een bestelling plaatst bewaren wij uw persoonsgegevens op een adequaat hiervoor beveiligde server. U kunt desgewenst een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken, zodat u uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en IP-adres niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

e) Indien u reageert op een (marketing)actie en/of prijsvraag, vraagt Eetsalon Marktzicht om uw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruikt Eetsalon Marktzicht om de (marketing)actie en/of prijsvraag uit te kunnen voeren, de prijswinnaar(s) bekend te kunnen maken, en de belangstelling voor deze (marketing)actie(s) en/of prijsvraag te kunnen analyseren.

Beveiliging

4. Eetsalon Marktzicht zal zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of enige andere vorm van onrechtmatige en/of ongewenste verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat ondanks deze beveiligingsmaatregelen er toch misbruik van uw persoonsgegevens wordt gemaakt, neemt u dan direct contact op met: eetsalon.marktzicht@xs4all.nl

Gebruik door derden

5. Eetsalon Marktzicht zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover zij ten behoeve van Eetsalon Marktzicht zijn betrokken bij de realisatie van de hierboven genoemde doeleinden.

Rechten

6. Degene waarvan persoonsgegevens door Eetsalon Marktzicht zijn verwerkt beschikken over een aantal rechten. Deze rechten betreffen onder meer:

a) Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Eetsalon Marktzicht van u verzameld heeft;

b) Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

c) Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Eetsalon Marktzicht verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren om aan de wet- en (fiscale) regelgeving te kunnen voldoen;

d) Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

e) Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens); en

f) Het recht om de gegeven toestemming tot verwerking in te trekken (een en ander met inachtneming van het bepaalde in nummer c).

Cookies

7. Cookies zijn computer(tekst)bestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Dit tekstbestand wordt door een webbrowser bij het eerste bezoek aan de website opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Het doel van cookies is om verschillende soorten informatie te onthouden en zorg te dragen voor een optimale technische werking van de website. Hierdoor kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op de website, of kan een winkelmandje van een webwinkel gevuld blijven. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer, tablet of smartphone en de bezoeker kan ze zelf op ieder moment verwijderen of blokkeren via haar of zijn webbrowser. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

8. Eetsalon Marktzicht maakt gebruik van 3 soorten cookies:

Functionele Cookies: Deze cookies registreren onder meer welke winkelwagen de uwe is. Zonder deze cookies is een correcte werking van de webshop niet mogelijk. Ook maken deze cookies het mogelijk om in te loggen op onze website.
Tracking Cookies: Via onze website worden tevens cookies bij de bezoeker geplaatst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, alsmede om de website zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De informatie die op deze manier wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bovendien wordt deze informatie uitsluitend gebruikt ten behoeve van Eetsalon Marktzicht.
Social Media Cookies: Op onze website zijn buttons opgenomen om bezoekers in staat te stellen deze desgewenst te promoten (´liken´) of delen (´tweeten´) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Deze buttons werken door middel van kleine tekstbestanden (codes) die van de aanbieders van deze sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden door deze aanbieders cookies geplaatst. Eetsalon Marktzicht heeft daar geen enkele invloed op, is daar niet voor verantwoordelijk en is niet aansprakelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens. Eetsalon Marktzicht raadt de bezoekers van onze website dan ook aan het privacy beleid van de betreffende social media aanbieders (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

Cookies verwijderen

9. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees hier meer informatie over in het stappenplan cookies verwijderen van de consumentenbond. 

Internetsites van derden?

10. Deze privacy- en cookiespolicy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Wijzigingen privacy- en cookiespolicy

11. Deze privacy- en cookiepolicy is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018. Eetsalon Marktzicht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookiespolicy. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookiespolicy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

12. Indien u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of ons privacy- en cookiespolicy, dan kunt u contact met ons opnemen via: eetsalon.marktzicht@xs4all.nl. Onze helpdesk helpt u dan verder.